Տնտեսական զարգացում

ՋՀՀ Տնտեսական զարգացման բաժինը կարևորում է այն գործունեությունները և ծրագրերը, որոնք ընդլայնում են անապահով խավի տնտեսական հնարավորությունները` մատուցելով տևական ֆինանսական ծառայություններ:

ՋՀՀ-ն իր առջև դրել է հետևյալ ռազմավարական խնդիրները` ծրագրի շահառուների պահանջները բավարարելու համար.

 • Բարձրացնել շահառուների մուտքը միկրովարկային ծառայությունների մեջ:
 • Խթանել ինստիտուցիոնալ վարկային ծառայությունները:
 • Բարձրացնել փոխառուների կրթական մակարդակը:

ՋՀՀ-ն նաև առաջնահերթությունների շարքին է դասում տնտեսական զարգացման հետևյալ գործունեությունները.

 • Աջակցել համապատասխան ոչ-ֆինանսական բիզնեսի զարգացման ծառայություններին, որոնք խթանում են փոքր ձեռնարկատերերի կարողություններն` ուղղված նոր բիզնեսի ստեղծմանն ու կառավարմանը:
 • Բարելավել բնակչության խոցելի մասի աշխատունակությունը` մասնագիտական և տեխնիկական դասընթացների միջոցով:
 • Օժանդակել հաջողակ մանր ձեռնարկատիրություններին և արդյունաբերություններին, որոնք ունեն հետագա աճի ներուժ և խոցելի խմբերին աշխատանքով ապահովելու հնարավորության:

 

Շահառուների նկարագրություն. Գեղարքունիքի մարզում հաստատված առնվազն 40 Արցախից բռնի տեղահանված հայ ընտանիքներ: Մեր նպատակն է ներգրավել նրանց գյուղատնտեսական կամ այլ եկամուտ ստեղծող աշխատանքների մեջ՝ ապահովելով ապրուստի միջոցներով (ֆիզիկական, մարդկային և ֆինանսական) և հնարավորության դեպքում ապահովել բնակարանով:

Շահառուների նկարագրություն.

 • 18-35 տարեկան առնվազն 80 երիտասարդ 5 թիրախային մարզերում կմասնակցի բիզնես գաղափարների գեներացման և կողմնորոշման սեսիաներին,
 • Վերոնշյալ 80 հոգուց առնվազն 50 երիտասարդ 5 թիրախային մարզերում կմասնակցի բիզնեսի պլանավորման դասընթացներին,
 • Այս խմբից առնվազն 15 երիտասարդ կստանա սուբսիդավորված վարկեր, որպեսզի սկսի և զարգացնի իր բիզնեսը,
 • Առնվազն 20 երիտասարդ կշարունակի իր բիզնեսը՝ ընթացիկ աջակցություն ստանալով։ 

 

Շահառուների նկարագրությունը․
Ուղղակի․ 
ծրագրի ընթացքում նվազագույնը 10 ձեռնարկատեր կփորձարկի YBI անդամների հետ համատեղ ստեղծված Կենսակայունության գործիքակազմը՝ կենտրոնանալով շրջակա միջավայրի, սոցիալական և կառավարական խնդիրների վրա: 

Անուղղակի․ ամեն տարի նվազագույնը 50 ձեռնարկատեր նախագծված գործիքակազմից կունենա օգուտ, որը կընդգրկվի ուսումնական մոդուլներում

Շահառուների նկարագրություն. Պատրաստել 8 ուսուցիչների/թրեյրներների՝ սովորեցնելով նրանց MOOC-ի 7 մոդուլները (վիդեո դասընթացներ)
 • 30 կին յուրաքանչյուր գործընկեր երկրից, որոնք թեստավորում են MOOC-ը
 • 16 կին յուրաքանչյուր գործընկեր երկրից, որոնք ընդգրկված են հրահանգչական նստաշրջաններում,
 • 7 պիլոտային թեստավորման փուլ
 • 8 թրեյրներներ՝ ընդգրկված թրեյներեների պատրաստման թրեյնինգներում

Շահառուների նկարագրություն. Հայաստանի առնվազն 20 ձգտող (ապագա) և 40 գործող կին ձեռներեցներ

Շահառուների նկարագրություն. ապահովել առնվազն 36 հաջող փորձի փոխանակում՝ ի դեմս և՛ սկսնակ, և՛ հյուրընկալող ձեռներեցների մասնակցության, ինչպես նաև  IT TOOL-ում առնվազն 82 ձեռներեցների ընդգրկում: 

Շահառուների նկարագրություն. անբարենպաստ վիճակում գտնվող փոքր ծավալներով ֆերմերային տնտեսությամբ առնվազն 80 զբաղվողներ, որոնք բնակվում են Հայաստանի մարզերում (կա՛մ արդեն ունեն փոքր ջերմոց, կա՛մ պատրաստակամ են նորը կառուցելու (մինչև 1000 քառ. մ) ջերմոցային տնտեսության կառավարման առաջատար տեխնոլոգիաների վերաբերյալ մի շարք առցանց դասընթացների և աշխատարանների օգնությամբ):

Շահառուների նկարագրություն. Առնվազն 50 մարզաբնակ կին ձեռներեց. նախապատվությունը տրվում է Հայաստանի մարզերում բնակվողներին

Շահառուների նկարագրություն. «Թվայնացման նախագիծ 2022» ծրագրի շրջանակներում «Youth Business International»-ը օժանդակում է ՋՀՀ-ին թվայնացման ներդնման գործում, որն առավել արդյունավետությամբ կնպաստի հիմնադրամի նպատակների իրագործմանը:

 

Շահառուների նկարագրություն. 12-18 տարեկան 36 դպրոցականներ և երիտասարդներ Վրաստանի Բաթումի քաղաքից 

Շահառուների նկարագրություն․ 

 • 18-35 տարեկան առնվազն 80 երիտասարդ 5 թիրախային մարզերում կմասնակցի բիզնես գաղափարների գեներացման և կողմնորոշման սեսիաներին,
 • Վերոնշյալ 80 հոգուց առնվազն 50 երիտասարդ 5 թիրախային մարզերում կմասնակցի բիզնեսի պլանավորման դասընթացներին,
 • Այս խմբից առնվազն 15 երիտասարդ կստանա սուբսիդավորված վարկեր, որպեսզի սկսի և զարգացնի իր բիզնեսը,
 • Առնվազն 20 երիտասարդ կշարունակի իր բիզնեսը՝ ընթացիկ աջակցություն ստանալով։ 

Շահառուների նկարագրությունը. Հայաստանի երկու մարզերից (հետագայում կոնկրետ կնշվի) առնվազն 50 շահագրգռված 18-45 տարեկան անձինք, որոնք պատրաստակամ են ձեռք բերելու ՏՏ մասնագետ դառնալու ներուժը

Շահառուների նկարագրությունը․ առնվազն 50 հոգի Հայաստանի բոլոր շրջաններից 

Շահառուների նկարագրությունը․ Այս նախաձեռնության շրջանակներում կվերապատրաստվեն ընտրված 50 փոքր ձեռնարկություններ` Քովիդ-19 համատեքստում հատուկ անվտանգության միջոցառումներ ձեռնարկելու գործընթացում և կտրամադրվեն փորձագիտական խորհրդատվություններ` ներկայիս բիզնես խնդիրներին լուծումներ գտնելու համար վերականգնողական անհատական պլաններ մշակելու նպատակով։ Ծրագիրը հրատապ դրամաշնորհներ կտրամադրի 15 ձեռնարկության, որոնց զուտ գոյատևումը կախված կլինի հենց այդ ֆինանսական աջակցությունից։ 

Շահառուների նկարագրությունը. ներգրավել 20 նոր ձեռնարկատիրոջ, որոնք կամ կհյուրընկալվեն Հայաստանում, կամ կուղարկվեն ծրագրի գործընկեր եվրոպական երկրներ: Ընդհանուր առմամբ Հայաստանից 51 ձեռնարկատեր տարբեր գործիքների միջոցով օգուտ կքաղի ծրագրից  

Շահառուների նկարագրությունը. 19 երիտասարդ, ովքեր պատրաստ են մեղվաբուծության բիզնես վարելու 

Շահառուների նկարագրությունը. Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի շուրջ 100 երիտասարդ կօգտվի բիզնես գաղափարների գեներացման դասընթացներից: Նրանցից 30-50-ը կներգրավվեն բիզնեսի պլանավորման և կառավարման դասընթացներում, և 20-30 պոտենցիալ երիտասարդ ձեռներեց կֆինանսավորվի և աջակցություն կստանա ամբողջ ծրագրի ընթացքում: 

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 20 ուսանող, շրջանավարտ, 19-55 տարեկան ինժեներ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքից և շրջակա համայնքներից, ինչպես նաև Ստեփանավան քաղաքի մոտ 20 աշակերտ և ուսանող

 

Շահառուների նկարագրությունը. Գյումրիի և ողջ Շիրակի մարզի 18-35 տարեկան 11 երիտասարդ

 

Շահառուների նկարագրությունը. Հայաստանի Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի շուրջ 75 երիտասարդ կօգտվի բիզնես գաղափարների գեներացման դասընթացներից: Նրանցից 45-ը կներգրավվի բիզնեսի պլանավորման և կառավարման դասընթացներում, և 30 պոտենցիալ երիտասարդ ձեռներեց կֆինանսավորվի և աջակցություն կստանա ամբողջ ծրագրի ընթացքում: 

 

Շահառուների նկարագրությունը. Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի 7 պոտենցիալ փոքր գյուղական բիզնես սեփականատերեր

Շահառուների նկարագրությունը. 26 պոտենցիալ ֆերմերային կոոպերատիվ և առնվազն 250 ֆերմեր  

Շահառուների նկարագրությունը. 12-18 տարեկան թվով 36 աշակերտ և 19-55 տարեկան թվով 16 ուսանող, շրջանավարտ և ինժեներ Լոռվա մարզի Ստեփանավան քաղաքից  

Շահառուների նկարագրությունը. թատրոնի այցելուները /առնվազն 100.000 հոգի/ 

Շահառուների նկարագրությունը. 26 պոտենցիալ ֆերմերային կոոպերատիվ և առնվազն 250 ֆերմեր  

Շահառուների նկարագրությունը. 18-30 տարեկան թվով 15 շրջանավարտ Գյումրիից և Շիրակի մարզից 

Շահառուների նկարագրությունը. 5 արտադրողների խումբ և առնվազն 26 ֆերմեր  

Շահառուների նկարագրությունը. 26 պոտենցիալ ֆերմերային կոոպերատիվ և առնվազն 250 ֆերմեր  

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 285 Սիրիայից տեղահանված փախստական ընտանիք 

Շահառուների նկարագրությունը. 12-18 տարեկան թվով 36 աշակերտ և 19-55 տարեկան թվով 55 ուսանող, շրջանավարտ և ինժեներ Լոռվա մարզի Ստեփանավան քաղաքից  

Շահառուների նկարագրությունը. 20 փախստական արհեստավոր կին/հիմնականում սիրիահայեր/ 

Շահառուների նկարագրությունը. 30 պոտենցիալ ձեռնարկատեր ՀՀ Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերից 

Շահառուների նկարագրությունը. 26 պոտենցիալ ֆերմերային կոոպերատիվ և առնվազն 250 ֆերմեր  

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Վարդենիսում բնակվող թվով 11, 382 բնակիչ 

Շահառուների նկարագրությունը. 26 պոտենցիալ ֆերմերային կոոպերատիվ և առնվազն 250 ֆերմեր  

Շահառուների նկարագրությունը. Talin Dolls, Vardenis Sewing, Margahovit Wood և Spitak Bags արհեստագործական ծրագրերի 45 արհեստավոր կին

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 80 ֆերմերային կոոպերատիվ իր անդամներով հանդերձ: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են փառատոնի մոտ 5000 հյուր

Շահառուների նկարագրությունը. Փառատոնների թիրախային խմբի մեջ են մտնում Արփենիի, Վարդենիսի և Շամշադինի բնակիչները

Շահառուների նկարագրությունը. 26 պոտենցիալ ֆերմերային կոոպերատիվ և առնվազն 300 ֆերմեր

Շահառուների նկարագրությունը.  20 ֆերմերային կազմակերպություն, ընդամենը` 500 ֆերմեր Արմավիրի, Արարատի, Վայոց Ձորի և Արագածոտնի մարզերից

Շահառուների նկարագրությունը. Շամշադինի բնակչությունը 

Շահառուների նկարագրությունը. Գորիսի  տարածաշրջանի կանանց զարգացման ռեսուրսային կենտրոն-հիմնադրամի 63 շահառու

Շահառուների նկարագրությունը. 20 ֆերմերային կազմակերպություն, ընդամենը` 500 ֆերմեր Արմավիրի, Արարատի, Վայոց Ձորի և Արագածոտնի մարզերից

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Բերդի և նրան հարակից համայնքների 18-20 անձ, ովքեր ցանկանում են զարգացնել B&B և այլ հյուրընկալման ծառայությունների մշակույթը տվյալ տարածաշրջանում: Անուղղակի շահառուներն են գիշերակացով Բերդ այցելող զբոսաշրջիկները

Շահառուների նկարագրությունը. 1 ֆերմեր Արևիկ գյուղից և 1 ֆերմեր Արատաշեն գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. Արմավիրի և Արարատի մարզերի ֆերմերները

Շահառուների նկարագրությունը. 22 ֆերմերային կազմակերպություն, ընդամենը` 800 ֆերմեր Արմավիրի, Արարատի, Վայոց Ձորի և Արագածոտնի մարզերից

Շահառուների նկարագրությունը. մոտավորապես 350 ֆերմեր 8 ֆերմերային կոոպերատիվից և նրանց ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. Բերդի տարածաշրջանի կանանց ռեսուրսային կենտրոն-հիմնադրամի աշխատակիցներ և շահառուներ

Շահառուների նկարագրությունը. Բերդի տարածաշրջանի կանանց ռեսուրսային կենտրոն-հիմնադրամի աշխատակիցներ և շահառուներ

Շահառուների նկարագրությունը. 21 ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպություն 975 անդամ գյուղացիներով Երևանից, Արմավիրից, Արարատից, Վայոց Ձորից, Արագածոտնից և Լոռիից

Շահառուների նկարագրությունը. Մոտ 500 ֆերմեր 10 կոոպերատիվից

Շահառուների նկարագրություն. 16 ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպություն 700 անդամ գյուղացիներով Երևանից, Արմավիրից, Արարատից, Վայոց Ձորից, Արագածոտնից և Լոռիից

Շահառուների նկարագրություն. 19 ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպություն 1250 անդամ գյուղացիներով Երևանից, Արմավիրից, Արարատից և Վայոց Ձորից

Շահառուների նկարագրությունը. ԳԱՖ-ի անդամ Լուկաշին գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամ 42 ֆերմեր

Շահառուների նկարագրությունը. ԳԱՖ-ի անդամ Ջանֆիդա գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամ 33 ֆերմեր

Շահառուների նկարագրությունը. ԳԱՖ-ի անդամ Գետաշեն գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամ 35 ֆերմեր

Շահառուների նկարագրությունը. ԳԱՖ-ի անդամ Արևիկ գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամ 12 ֆերմեր

Շահառուների նկարագրությունը. Հիմնաքար կոոպերատիվի 36 անդամ

Շահառուների նկարագրություն. Լուկաշին կոոպերատիվի 42 անդամ

Շահառուների նկարագրությունը: Սյունիքի մարզի մանր գյուղատնտեսներ

Շահառուների նկարագրությունը. Հիմնական շահառուները «Արևիկ» սպառողական կոոպերատիվի 35 անդամներն են

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի անմիջական շահառուները Ջանֆիդա գյուղատնտեսական կոոպերատիվի 70 անդամ ֆերմերներն են

Շահառուների նկարագրությունը. Նաիրի սպառողական կոոպերատիվի 45 անդամ, որոնցից 19-ը կին են

Շահառուների նկարագրություն. 20 ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպություն 683 անդամ գյուղացիներով Երևանից, Արմավիրից, Արարատից, Վայոց Ձորից, Արագածոտնից և Լոռիից

Շահառուների նկարագրությունը. ԳԱՖ-ի անդամ Հովտաշատ գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամ 58 ֆերմեր