Ինչպես կատարել նվիրատվություն

ՋՀՀ առաքելությունն է օգնության, զարգացման և հոգևոր վերելքի ծրագրերի միջոցով սատարել ծանր պայմաններում գտնվող մեր հայրենակիցներին` դուրս գալու չքավորությունից և հաղթահարելու հուսահատությունը:
 
ՋՀՀ-ի գլխավոր նպատակն է օժանդակել Հայաստանում սոցիալական և տնտեսական խնդիրներին ուղղված տևական լուծումներ առաջարկող միջոցառումներին: Հիմնադրամը ոգեշնչում է մարդկանց օգտագործել իրենց իսկ ներուժը` բարելավելու կենսապայմանները և խթանելու համայնքի զարգացումը: Սակայն, մենք քաջ գիտակցում ենք, որ Հայաստանում դեռևս շատ են խոցելի խմբերը, որոնք մշտական սոցիալական օժանդակության կարիք ունեն: 
 
Ավելի քան 20 տարի մեր ներդրումներն աջակցել են սոցիալապես խոցելի խմբերի` ամենօրյա կարիքների բացակայությունը հաղթահարելուն ուղղված ծրագրերին, որոնց նպատակն էր մեղմել առաջնային կարիքը, աղքատությունը, առողջական խնդիրները և անձնական դժվարությունները, ինչպես նաև այն ծրագերին, որոնք տնտեսական զարգացման հարցում ինքնօգնության հասնելու մոտեցում ունեն, ինչը խրախուսում է սոցիալապես խոցելի խմբերին ի հայտ բերել սեփական կարիքները, սահմանել իրենց նպատակները, լուծումներ գտնել և վերակազմակերպվել` հասնելու համար իրենց ընտրած նպատակներին: 
 
Միացեք մեզ` Հայաստանի հայկական համայնքներին, ընտանիքներին և անհատներին հույս ներշնչելու գործում` նրանց հնարավորություն ընձեռելով լինել ինքնավստահ: 
 
​Նվիրաբերեք հիմա: Շնորհակալություն:
 
1. Առցանց (tax deductible for US citizens) այցելելով` http://www.presbyterianmission.org/donate/E051792/


2. Բանկային փոխանցումով.

Փոխանցումներ Euro-ով.
Beneficiary name
Jinishian Memorial Foundation
Beneficiary account or Passport / ID number
001-111616-101
BENEFICIARY BANK
HSBC Bank Armenia cjsc
Yerevan, Armenia 
SWIFT address: MIDLAM22
CORRESPONDENT BANK
HSBC Bank plc
SWIFT address: MIDLGB22 
IBAN: GB52MIDL40051539024668

Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով.
Beneficiary name
Jinishian Memorial Foundation
Beneficiary account or Passport / ID number
001-111616-102
BENEFICIARY BANK
HSBC Bank Armenia cjsc
Yerevan, Armenia
SWIFT address: MIDLAM22
CORRESPONDENT BANK
HSBC Bank USA
New York US
SWIFT address: MRMDUS33
Correspondent A/C No. 000-05145-4
ABA: 021001088

Փոխանցումներ ՀՀ դրամով.
Beneficiary name
Jinishian Memorial Foundation
Beneficiary account or Passport / ID number
001-111616-040
BENEFICIARY BANK
HSBC Bank Armenia cjsc
Yerevan, Armenia
SWIFT address: MIDLAM22