Թվային գրագիտության բարելավում կորոնավիրուսից տուժած մարդկանց և բիզնեսների համար

Շահառուների նկարագրությունը․ առնվազն 50 հոգի Հայաստանի բոլոր շրջաններից

Ծրագրի իրականացման վայրը․ Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի նպատակը․ եկամուտների գեներացման հնարավորությունների ստեղծում` բիզնեսների թվայնացման հիմքի ձևավորման և ՔՈՎԻԴ-19-ից տուժած անձանց շրջանում թվայնացման վերաբերյալ հիմնարար հմտությունների, գիտելիքների և կարողությունների թիրախավորման միջոցով։ 

Ծրագրի խնդիրները.

  • Թվային գրագիտության բարելավում մի շարք վեբինարների միջոցով  
  • Թվայնացման ռազմավարությունների մշակում և իրականացում 
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ նախաձեռնություն
Սկիզբը1 սեպտեմբերի 2020
Ավարտը31մայիսի 2021
Համակարգող / պատասխանատուԼիանա Սարգսյան
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 7,267,725  ԱՄՆ դոլար 14,985 
Շահառուների թիվը50