Ղարաբաղ

Շահառուների նկարագրություն. Սփյուռքի հայ համայնքներից 20 երիտասարդներ և համայնքների 1200 անդամներ

Շահառուների նկարագրությունը. 1-ին տիպի շաքարային դիաբետով տառապող 20 երեխաներ

Շահառուների նկարագրությունը. 300 երեխա, 1000 հոսպիտալացված և ոչ հոսպիտալացված հիվանդներ

Շահառուների նկարագրությունը․ 25 երիտասարդներ սփյուռքի հայկական համայնքներից և Սփյուռքի հայկական համայնքների 1750 անդամներ

Ծրագրի շահառուները. Արցախի հանրապետության բնակչությունը

Ծրագրի շահառուները. Արցախի Հանրապետության բնակչությունը

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են թվով 1200 բժիշկ Հայաստանից և Արցախից 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 300 հաշմանդամություն ունեցող անձ

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 200 աուտիզմ և մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխա 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են մոտ 200 հաշմանդամ 

Pages