Մեր թիմը

Գևորգ Աբոյան (Համայնքային զարգացման ծրագրերի համակարգող),
Գուրգեն Պետրոսյան (Վարորդ), Լիանա Սարգսյան (
Տնտեսական զարգացման ծրագրերի համակարգող/Փոխտնօրեն), Անուշ Բագրատունյան (ԵՆՀ ծրագրի պատասխանատու), 
Զարուհի Համբարձումյան (ԵՆՀ ծրագրի պատասխանատու), Անի Սարգսյան (Հաշվապահ), Սիրվարդ Չախչախյան (ԵՆՀ ծրագրի պատասխանատու), Արամայիս Փաշինյան (Ֆինանսական ղեկավար), Գայանե Աղայան (ՔԵԳՔ ծրագրի պատասխանատու), Անահիտ Գալիկյան (ԵՆՀ ծրագրի պատասխանատու), Էմմա Բաղդասարյան (Գործադիր տնօրենի օգնական)
Հասմիկ Սևումյան (Տնտեսական զարգացման ծրագրերի պատասխանատու), Ռուբեն Կրրիկյան (Քաղաքացիական հասարակության և կրթական ծրագրերի համակարգող), Աշոտ Ասլիկյան (Գրասենյակի ղեկավար), Արմեն Հակոբյան (Գործադիր տնօրեն), Զարուհի Ջանիբեկյան (Առողջապահական ծրագրերի համակարգող)