Համայնքային զարգացում

ՋՀՀ-ն իր հիմնադրումից ի վեր աջակցել է համայնքահեն զարգացման ծրագրերին և գործունեություններին` կիրառելով տարատեսակ մոտեցումներ համայնքների զարգացման հիմնախնդիրների նկատմամբ, աջակցելով համայնքներին և համայնքահեն կազմակերպություններին` դրամաշնորհների և ուղղակի նախաձեռնությունների միջոցով:

2005 թվականին ՋՀՀ-ն մշակեց Համայնքային Համախմբման Նախաձեռնությունների (ՀՀՆ) եզակի մոդելը` նպատակ ունենալով տևական լուծումներ գտնել համայնքներում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին` ներքին ու արտաքին մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսների համախմբման միջոցով: ՀՀՆ մոդելը շարունակում է ընդգծել ՋՀՀ ռազմավարությունները և մեխանիզմները Համայնքահեն Զարգացման Ծրագրերի շրջանակներում:

ՀՀՆ մոդելի շրջանակներում ՋՀՀ-ն պետք է լուծի հետևյալ ռազմավարական խնդիրները` ծրագրի շահառուների կարիքները բավարարելու համար.

  • Համախմբել համայնքները և տևական լուծումներ գտնել տեղական համայնքահեն խնդիրներին:
  • Ապահովել Համայնքային Ակտիվ Խմբերի (ՀԱԽ) շարունակական գործունեությունը:
  • ՀԱԽ-ի և կառավարական մարմինների միջև ուժեղացնել համագործակցության ցանցը բոլոր մակարդակներով:
  • Խթանել համայնքներին լուծումներ գտնել տեղական խնդիրներին` օգտագործելով իրենց ներքին և արտաքին ռեսուրսները:
  • Համայնքների միջև հեշտացնել համագործակցության ցանցը համայնքային և ազգային մակարդակով:


ՋՀՀ-ն միառժամանակ կհետևի համայնքային զարգացման արդի միջազգային և ազգային լավագույն օրինակներին և կշարունակի համագործակցել միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ` գործելով Համայնքահեն զարգացման ոլորտում:

Շահառուների նկարագրությունը. մոտավորապես 20,000 գրադարան հաճախողներ և 15 աշխատակիցներ

Շահառուների նկարագրությունը. ուղղակի շահառուներն են 700 դպրոցահասակ երեխաներ, ովքեր տեղահանվել են Արցախից և ներկայումս վերաբնակեցվել են Գեղարքունիքի մարզի 60 համայնքներում: Անուղղակի շահառուներն են հայ կոշիկ արտադրողները և նրանց ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. 87 ուղղակի շահառուներ՝ ներառյալ 63 աշակերտներ, 24 ուսուցիչներ և Ճամբարակի համար 4 միջնակարգ դպրոցի անձնակազմը:

Շահառուների նկարագրությունը. 164 ուղղակի շահառուներ՝ ներառյալ Վանևան միջնակարգ դպրոցի 134 աշակերտներ, 30 ուսուցիչներ և աշխատակիցներ:

Շահառուների նկարագիր. Փոքր Մասրիկի դպրոցի բոլոր 140 աշակերտները, ուսուցիչները և ադմինիստրատիվ աշխատակազմը՝ բաղկացած 30 հոգուց, ինչպես նաև ողջ համայնքը

Շահառուների նկարագիր. 200 անձ, այդ թվում՝ ուսանողները և մարզիչները 

Շահառուների նկարագրություն. ուղղակի շահառուների թիվը կազմում է մոտավորապես 200 մարդ

Ծրագրի շահառուները․ ուղղակի շահառուները 2,300 հոգի են, որոնց թվում 7-17 տարեկան դպրոցականներ են, իսկ անուղղակի շահառուները՝ 600 հոգի, այդ թվում՝ ուսուցիչներ, ծնողներ, այլ հետաքրքրված անձինք 

Շահառուների նկարագրություն. Ընդհանուր թվով 171 շահառուներ, որոնցից 137-ը աշակերտներ են, 34-ը՝ ուսուցիչներ և օժանդակ աշխատակիցներ:

Շահառուների նկարագրություն. Մոտավորապես 150 երեխաներ և մեծահասակներ

Շահառուների նկարագրությունը. Ստեփանավանի շրջանի շուրջ 42 փոքր և միջին համայնքներ

Շահառուների նկարագրությունը. 300 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Աշտարակ քաղաքի երեխաներ

 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ավան համայնքի բնակիչները /մոտ 350 տնտեսություն/ և Լուկաշին համայնքի 450-500 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. 315 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը.  20 գյուղական համայնք Վարդենիսի շրջանից (մոտավորապես 12,000 բնակիչ)

Շահառուների նկարագրությունը. 269 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Հայորդաց տան 600 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Արալեզ համայնքի 720 բնակիչ և Ջրաշեն համայնքի 1,000 բնակիչ 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Լոռվա մարզի Օձուն գյուղից թվով 40 մեծահասակ /65 տարեկան և ավելին/ և թվով 30 երեխա Արագովա նախադպրոցական կրթօջախից

Շահառուների նկարագրությունը. 384 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը.  30 գյուղական համայնք Վարդենիսի շրջանից (մոտավորապես 18,000 բնակիչ)

 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Փոքր Վեդի գյուղի 366 երեխա ու նրանց ծնողները և Առատաշեն գյուղից թվով 60 նախադրոցական տարիքի երեխա և նրանց ծնողները 

Շահառուների նկարագրությունը. 384 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Արփունք համայնքի ամբողջ բնակչությունը /մոտ 300 հոգի/

 

Շահառուների նկարագրությունը. 140 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Փոքր Վեդի գյուղի մանկապարտեզի 120 երեխա և 22 աշխատակից; Լուկաշին և Խանջյան համայնքներից 60 երեխա և 10 աշխատակից Լուկաշին գյուղից: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են նշված 3 համայնքի բնակիչները:  

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Արեգնադեմ գյուղատնտեսական կոոպերատիվի 24 անդամ, իսկ անուղղակի շահառուներն են Արեգնադեմ գյուղի 488 բնակիչ

 

Շահառուների նկարագրությունը. 6,200 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը.  15 գյուղական համայնք Վարդենիսի շրջանից (մոտավորապես 7,000 բնակիչ)

Շահառուների նկարագրությունը. Համազգային թատրոնի հանդիսատեսը

Շահառուների նկարագրությունը.  20 գյուղական համայնք Վարդենիսի շրջանից (մոտավորապես 14,000 բնակիչ)

Շահառուների նկարագրությունը. 95 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. 5,000 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Լոռվա մարզի Լորուտ համայնքի 1,122 բնակիչ

Շահառուների նկարագրությունը. 5,000 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. 36 աշակերտ Երևանի թիվ 2 հատուկ դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. 150 աշակերտ և Լորուտ գյուղի բնակիչներ /մոտ 1,100 հոգի/

Շահառուների նկարագրությունը. 5,000 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 320 երիտասարդ / ԵԲ 70 անդամ և 250 երիտասարդ` ներգրավված փոքր համայնքային նախաձեռնությունների մեջ/: Անուղղակի շահառուներ` 2500 շահառու 50 ծրագրի իրականացման արդյունքում: Ընդամենը` 2820 շահառու:

Շահառուների նկարագրություն. ՀՀ Արագածոտնի, Արմավիրի, Արարատի, Գեղարքունքի, Կոտայքի, Լոռվա, Տավուշի, Շիրակի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի բնակչության 25-30%-ը

Շահառուների նկարագրությունը. Մոտ 239 ընտանիք` 777 մարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Մոտ 250 նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխա, որոնցից 70-ը մանկապարտեզի սաներն են

Շահառուների նկարագրությունը. Լոռու մարզի 14 գյուղական համայնք

Շահառուների նկարագրությունը. Լոռու մարզի 15 գյուղական համայնք (մոտ 15,000 մարդ)

Շահառուների նկարագրությունը. 15 գյուղական համայնք Գորիսի շրջանում

Շահառուների նկարագրությունը. Լոռու մարզի 14 գյուղական համայնքներ