Կրթություն

ՋՀՀ Կրթական բաժինը իր համար առաջնահերթ է համարում այն գործունեությունների և ծրագրերի իրականացումը, որոնք Հայաստանում մարդկանց օգնում են զարգացնել իրենց կարողությունները` դրանք ուղղորդելով խոցելի ընտանիքներից դպրոցահասակ երեխաների, փողոցի երեխաների, որբերի, հաշմանդամ երեխաների և նրանց ուսուցիչների կարիքների բավարարմանը` իրականացնելով հետևյալ գործունեությունները.

  • Բարձրացնել կրթական ոլորտի մասնագետների մասնագիտական որակավորումը և ուժեղացնել կրթական հաստատությունների գործունակությունը և կատարողականությունը:
  • Աջակցել հատուկ կրթական կարիքներով երեխաների և մեծահասակների հետ աշխատող հասարակական կազմակերպություններին` օգնելով այս կազմակերպություններին հավասար կրթություն երաշխավորել այս մեկուսացված խմբերի համար:
  • Աջակցել հատուկ կրթական կարիքներով մեծահասակներին ձեռք բերել հմտություններ և գիտելիք` աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու համար`  հմտությունների զարգացումը կապելով եկամտի առաջացման և աղքատության նվազեցման հետ:

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագիր. 
  • Ուղղակի՝ 26 դպրոցի (12 նախկին և 14 նոր) 260 աշակերտներ, որոնք անմիջականորեն կմասնակցեն ՊՀԱ ակումբների աշխատանքներին, ինչպես նաև դպրոցներից 26 մենթորներ, որոնք Երևանում կմասնակցեն վերապատրաստումների և լեհ գործընկերոջ կողմից կազմակերպվող մի շարք առցանց սեմինարների:
  • Անուղղակի՝ ողջ դպրոցական համայնքը (դպրոցների մնացած աշակերտները, դպրոցի ղեկավարությունը, աշակերտների ծնողները):

Շահառուների նկարագրություն. Առաջնային և երկրորդային շահառուների (աշակերտական խորհուրդներ, ծնողներ, դպրոցի ղեկավար կազմ և այլն) վիճակի վերլուծություն 100 դպրոցներում (ընդգրկելով մոտ 300 աշակերտ, 200 ծնող, 25 դպրոցների տնօրեններ և 25 ուսուցիչներ, 8 ֆոկուս խմբեր, որոնք ներառում են 100 դպրոցներից 100 ներկայացուցիչների):

Շահառուների նկարագրություն. Սփյուռքի հայ համայնքներից 20 երիտասարդներ և համայնքների 1200 անդամներ

Շահառուների նկարագրություն. Ընդհանուր թվով 900 հայ ծնողազուրկ երեխաներ և երեխաներ խոցելի ընտանիքներից 

Շահառուների նկարագրություն. Մոտավորապես 200 դպրոցական Տավուշի մարզի Այգեձոր և Չինարի գյուղերից, մոտավորապես 130 դպրոցական Արծվաբերդ գյուղից, 70 դպրոցական Արարատի Երասխ գյուղից և 20 դպրոցական Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքից

Շահառուների նկարագրությունը. 15 դպրոցից մոտ 150 դպրոցականներ, որոնք իրենց անմիջական մասնակցությունը կունենան ՊՀԱ գործունեությանը: Դպրոցներից 15 մենթորներ, որոնք կմասնակցեն թրեյներների վերապատրաստումներին Երևանում և լեհ գործընկերոջ կողմից կազմակերպվող մի շարք օնլայն վեբինարների

Շահառուների նկարագրություն․ Վրաստանում բնակվող թվով 150 ուսանողներ (գլխավորապես հայկական ծագումով)՝ ընտրված գենդերային հավասարակշռության հանգամանքը հաշվի առնելով

Շահառուների նկարագրությունը․ 25 երիտասարդներ սփյուռքի հայկական համայնքներից և Սփյուռքի հայկական համայնքների 1750 անդամներ

Beneficiaries Description: Families (elderly, women, and children), migrants from Artsakh resided in Arshaluys village and other locations. In total 11 families: 60 migrants - among them 33 children (1-18 year-old) from Arshaluys. 

Շահառուների նկարագրությունը․ Թիրախավորված շահառուների միջին թվաքանակը կազմում է 16-17 տարեկան 40 ուսանողներ՝ Իրական դպրոցի Երևանի, Վանաձորի և Գյումրու մասնաճյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը․  Առաջարկվող գործողության առաջին թիրախային խումբը 3760 երիտասարդ է (13-17 տարեկան) դպրոցներում. Գործողության երկրորդ թիրախային խումբը բաղկացած է 18-ից 29 տարեկան 160 երիտասարդներից:

Շահառուների նկարագրությունը․ 150 տնային տնտեսություններ, որոնք կներկայացնեն «բակի տնկարան» գաղափարը և կդառնան ծառերի մատակարարներ և 7000 դպրոցականներ, ովքեր կզբաղվեն էկո-ակումբների գործունեությամբ, կմասնակցեն ամառային ճամբարին և ամբողջ հանրապետության մաքրման արշավներին:

Շահառուների նկարագրությունը․ Արցախցի փախստական ընտանիքներ /երեխաներ, կանայք, ծերեր և այլն/, ովքեր ապաստան են գտել Երևանում, Գավառում և Գյումրիում 

Ծրագրի շահառուները. Արցախի հանրապետության բնակչությունը

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 60-80 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. առնվազն 15 երեխաներ, որոնք երկարատև բուժում ստանալու պատճառով ստիպված են բացակայել դպրոցից

 

Շահառուների նկարագրությունը. 65 նախադպրոցական տարիքի երեխաներ (3-6 տարեկան) և անապահով ընտանիքների 350 դեռահասներ ու երիտասարդներ

 

Շահառուների նկարագրությունը. 1,595 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը. 900 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. սոցիալապես անապահով ընտանիքների և խոցելի խմբերի նախադպրոցական տարիքի (3-6 տարեկան) 84 երեխաներ և 316 պատանիներ ու երիտասարդներ

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 150 երեխա (9-14 տարեկան) Ախալքալաքի և շրջակա հայկական գյուղերի խոցելի ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 161 երեխա խոցելի ընտանիքներից 

Շահառուների նկարագրությունը. 900 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,595 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են սովորել հայկական ազգային ռազմապարերը, հատկապես երիտասարդները և բանակում ծառայող զինվորները

Շահառուների նկարագրությունը. ծրագրի շահառուներն են այն մարդիկ, ովքեր արժևորում են արվեստն ու մշակույթը, դպրոցականները և ուսանողները

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 120 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. ԲՔՓ ծրագրի ուղղակի շահառուներն են թվով 500 ուսանող և շրջանավարտ /18-30 տարեկան/ Երևանի՝ մոտավորապես 100 ուսանող, Գավառի՝ մոտավորապես 100 ուսանող /Գեղարքունիքի մարզ/, Գյումրու՝ մոտավորապես 150 ուսանող /Շիրակի մարզ/ և Վանաձորի՝ մոտավորապես 150 ուսանող /Լոռու մարզ/ 10 համալսարանից՝ պահպանելով և հաշվի առնելով գենդերային հավասարակշռությունը և բազմազանությունը: Ծրագրի անուղղակի կամ վերջնական շահառուներն են համայնքի երիտասարդության/ համալսարանների այլ ուսանողներ/շրջանավարտներ /ծրագրի ուղղակի շահառուների հասակակիցները/: Ընդամենը 4,000 շահառու՝ մոտ 1,500 հոգի Երևան քաղաքից և 2,500 Գավառ, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներից, որոնց վրա անուղղակի կերպով կադրադառնան ծրագրային գործողությունները: Բացի այդ, բուհերի կառավարման / ֆակուլտետի և կրթության ոլորտի այլ շահագրգիռ կողմեր անուղղակիորեն կօգտվեն այս ծրագրի իրականացումից:

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու, Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Շիրակի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /78 հաշմանդամ երեխա և 78 սոցիալապես անապահով երեխա/ և 10 ջոկատավար

Շահառուների նկարագրությունը. 1,595 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 120 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 14 հոգևոր հայր/ուսուցիչ 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 120 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 4 հեռավոր գյուղերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. Թիրախված շահառուների միջին քանակը կազմում է 6-12 տարեկան 1,300 երեխա Երևան քաղաքի 3 դպրոցից 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /81 հաշմանդամ երեխա և 75 երեխա Ստեփանավան, Տաշիր, Գավառ, Սևան քաղաքների և շրջակա գյուղերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, ինչպես նաև Երևանից և Ղարաբաղից/

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 120 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ  

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,540 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 200 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. Վրաստանի հայ մտավորականությունը, հայ երիտասարդությունը և քաղաք Թբիլիսիում ու նրա հարևանությամբ տեղակայված բնակչությունը   

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 120 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 4 հեռավոր գյուղերից: Անուղղակի շահառուներն են այդ երեխաների ընտանիքները:

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 747երեխա /6-15 տարեկան/ անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /81 հաշմանդամ երեխա և 75 երեխա Ստեփանավան, Տաշիր, Գավառ, Սևան քաղաքների և շրջակա գյուղերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, ինչպես նաև Երևանից և Ղարաբաղից/

Շահառուների նկարագրությունը. 1,620 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր 

 

Շահառուների նկարագրությունը. 840 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից
 

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 112 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 10 հոգևոր հայր/ուսուցիչ  

 

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 521երեխա /1-11 տարեկան/ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի 9 հեռավոր գյուղի անապահով ընտանիքներից, 40 երեխա Տիրամայր Հայաստանի Կուսատանից և 860 երեխա Երևանի, ՀՀ այլ մարզերի և Ախալքալաքի անապահով ընտանիքներից 

Շահառուների նկարագրությունը. Բաթումի քաղաքում և նրա շրջակայքում բնակվող ավելի քան 200 հայ երեխա և երիտասարդ 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ԵՆՀ ծրագրում ներգրավված 120 աշակերտ, որոնք ուղղակիորեն կմասնակցեն 12 հեռուստաբանավեճի: 120 աշակերտ և 24 ուսուցիչ կմասնակցեն բանավեճին որպես հանդիսատես: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են դպրոցների ադմինիստրացիաները, այլ աշակերտներ, ծնողներ և հասարակության այլ անդամներ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 24 երիտասարդ Դսեղից, Գյումրիից, Վանաձորից, Կարենիսից և 2 ուղեկցող

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 104 երեխա Լոռվա և Գեղարքունիքի մարզերից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից

 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 307 երեխա Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզի 6 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-17 տարեկան 156 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից  /81 հաշմանդամ երեխա և 75 երեխա Ստեփանավան, Տաշիր, Գավառ, Սևան քաղաքների և շրջակա գյուղերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, ինչպես նաև Երևանից և Ղարաբաղից/

 

 

Շահառուների նկարագրությունը. 200 երեխա Ախալքալաքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 85 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 10 հոգևոր հայր/ուսուցիչ  

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,660 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ծալկայի տարածաշրջանից 12-17 տարեկան 60 երիտասարդ 

Շահառուների նկարագրությունը. ՖՐԵՍԿՈ փառատոնը բաց է Երևանի և ՀՀ մարզերի բոլոր բնակիչների համար 

Շահառուների նկարագրությունը.  8-16 տարեկան 100 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. 9-12-րդ դասարանցի 18 աշակերտ, որոնք բնակվում են Նինոցմինդայում /Վրաստան/ 

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 200 երեխա /2-16 տարեկան/, այդ թվում 160 երեխա Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի հեռավոր գյուղերի անապահով ընտանիքներից, 40 երեխա Տիրամայր Հայաստանի Կուսատանից և 30 երեխա Գյումրու անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական կենտրոն հաճախող 50 հայ երեխա, 500 երիտասարդ և տարբեր տարիքի անձինք, որոնք հաճախում են մշակույթի կենտրոն

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ծալկայի տարածաշրջանից 12-17 տարեկան 60 երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ՋՀՀ բանավեճի ակումբներ ծրագրի մեջ ներգրավված 130 դպրոցի աշակերտներ և 7 համալսարանի ուսանողներ, ընդամենը` 3,000 շահառու

Շահառուների նկարագրությունը. 200 երեխա Ախալքալաքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը.1,660 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Էրնեկյան դպրոց հաճախող 85 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 16 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագիրն ունի 3 մակարդակի շահառուներ` 1. ճամբար հաճախող երեխաները, 2. վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցները (ուսանողներ և երեխաների հետ աշխատող ճամբարի աշխատակիցները) և 3. ճամբարները: Ծրագրի շահառուների առավելագույն քանակն է 1,300 ճամբար հաճախող երեխա, ովքեր ուղղակիորեն կկիրառեն "Խաղացեք ազնիվ" ձեռնարկի խաղերը: Կան նաև միջանկյալ շահառուներ` 21 ուսանող և 3 ճամբարի աշխատակից, ովքեր պետք է գործեն որպես մարդու իրավունքներ ուսուցանողներ/ֆասիլիտատորներ 

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են 7 համալսարանի ուսանողները: Յուրաքանչյուր համալսարանից ծրագրային գլխավոր գործողությունների մեջ ուղղակիորեն կներգրավվի 40 ուսանող /ընդամենը` 280 ուսանող/: Ծրագրի անուղղակի շահառուներն են այլ ուսանողներ, 7 համալսարանի անձնակազմերը, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող «Ազատ քաղաքացի» հաղորդման հանդիսատեսը

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. թվով 435 երեխա /2-12 տարեկան/  Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի մեկուսացված գյուղերի անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը.  8-16 տարեկան 100 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 70 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը.1,800 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 150 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը.1,500 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 160 ջոկատավար և կամավոր

Շահառուների նկարագրությունը. 579 դպրոցահասակ երեխա Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի Ամասիայի, Աշոցքի, Ճամբարակի և Վարդենիսի տարածաշրջանների անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 18-30 տարեկան բարձրագույն կրթությամբ 1,000 երիտասարդ 

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 323 երեխա Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզի 8 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 260 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 6 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-18 տարեկան 45 երեխա /30 հաշմադամ երեխա և 15 երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից/ Ստեփանավան, Տաշիր քաղաքներից և շրջակա գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 70 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը.Մոտ 100 դպրոցահասակ երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, որոնք ամեն օր այցելում են Աջափնյակի համայնքի Երեխաների սոցիալական խնամքի կենտրոն

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 378 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 11 հեռավոր գյուղից

Շահառուների նկարագրությունը. Ազգային խոհանոցի և իրազեկման դասընթացներին մասնակցած  խոցելի  խմբերի 60  դեռահաս և երիտասարդ /14-25 տարեկան/ Էջմիածին քաղաքից և շրջակա գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-18 տարեկան 42 երեխա /27 հաշմադամ երեխա և 15 երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից/ Ստեփանավան քաղաքից և շրջակա գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 1,800 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ ՀՀ տարբեր մարզերի կարիքավոր ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 133 երեխա ՀՀ տարբեր քաղաքների (Երևան, Էջմիածին, Աշտարակ) անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ տարբեր մարզերի անապահով ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը.1,800 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ կարիքավոր ընտանիքներից և 120 ջոկատավար

Շահառուների նկարագրությունը. Էջմիածին քաղաքի Քրիստոնեական կրթության կենտրոն հաճախող 70 երեխա խոցելի ընտանիքներից և 12 հոգևոր հայր/ուսուցիչ

Շահառուների նկարագրությունը. 100 դպրոցահասակ երեխա Շուշիից: Անուղղակի շահառուներն այդ  երեխաների ծնողներն ու համայնքի բնակիչներն են, որոնք մասնակցում են կենտրոնի կազմակերպած միջոցառումներին:

Շահառուների նկարագրությունը. Արցախի 1-5-րդ դասարան հաճախող 5,000 դպրոցահասակ երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. 10-16 տարեկան 54 երեխա Էջմիածին քաղաքից և շրջակա գյուղերից ու 8 ծնողազուրկ երեխա Մեր տուն ՀԿ-ից

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուները 40-45 բարձր դասարանցիներ են. Անուղղակի շահառուները` ցածր դասարանցիները, ծնողներն ու ուսուցիչները

Շահառուների նկարագրությունը. Տարեկան մոտ 10-15 աշակերտ պետական և մասնավոր մանկատներից, կարիքավոր պատանիներ և բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են էլեկտրական աշխատանքների վարպետությամբ: