Օգնություն եւ հոգևոր վերելք

ՋՀՀ-ն իր հիմնադրման օրվանից ի վեր օժանդակել է սոցիալական ապահովության ծրագրերին և կարևորում է հետևյալ չորս հիմնական բնագավառներում իրականացվող գործունեությունները` սննդի, առողջապահության և հիգիենայի, բնակարանային ու ենթակառուցվածքային և մշակութային ու հոգևոր բնագավառներում:

2004 թվականից ի վեր ՋՀՀ-ն սոցիալական օգնություն է ցուցաբերել իր` սոցիալական ապահովության և արագ արձագանքման ծրագրերի շրջանակներում:

  • ՋՀՀ սոցիալական ապահովության ծրագրերի շրջանակներում նյութական, հոգևոր ու մշակութային օժանդակություն են ցուցաբերվում այն անհատներին և խմբերին, որոնք անկարող են իրենք իրենց օգնել, ներառյալ որբեր, անապահով ընտանիքներից երեխաներ, չքավոր մեծահասակներ, միայնակ մայրեր և մտավոր ու ֆիզիկական թերություններով երեխաներ:
  • ՋՀՀ արագ արձագանքման ծրագրերը իրենց բնույթով ընդհանրապես կարճատև և ինտենսիվ են` մշակված օգնելու այն համայնքներին կամ անհատներին, որոնք զոհ են դարձել բնական կամ մարդկային աղետների: Օգնությունն իր մեջ կարող է ներառել ժամանակավոր սննդի պաշարների, դեղորայքի, հիգիենիկ պարագաների կամ ժամանակավոր ապաստանի տրամադրումը:

Տարիների ընթացքում ՋՀՀ-ն աստիճանաբար կրճատել է օգնության ծրագրերի ֆինանսավորումը: Ակնկալվում է, որ ՋՀՀ ռազմավարության հեռանկարային արդյունքը կլինի կառավարության կողմից սոցիալական օգնության տրամադրումը:

2009 թ-ից սկսած Օգնության և Հոգևոր Վերելքի ոլորտի ծրագրերը հաստատվում են ՋՀՀ-ի Կրթական ծրագրի շրջանակներում: Նշված ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ  կայքի Կրթական ծրագիր բաժնում:

Շահառուների նկարագրությունը. Ամբողջ աշխարհի հայությունը

Շահառուների նկարագրությունը. 336 դպրոցահասակ երեխա Կապանի, Սիսիանի և Սյունիքի մարզի այլ համայնքների սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. դպրոցահասակ երեխաներ 3 և ավելի երեխաներ ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 11-16 տարեկան 43 երեխա ԼՂՀ Ասկերանի շրջանից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան 200 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերի հեռավոր գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 2,340 երեխա կարիքավոր ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 850 երեխա ՀՀ մարզերի կարիքավոր ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 131 երեխա Երևանի և ՀՀ տարբեր մարզերի (Երևան, Վանաձոր, Արմավիր, Արագածոտն, Գեղարքունիք) անապահով ընտանիքներից

Շահառուների   նկարագրությունը. 500 երեխա, երիտասարդ և մեծահասակ Շուշիից և ԼՂՀ ու ՀՀ տարբեր մարզերից

Շահառուների նկարագրությունը. Մոտ 160 դպրոցահասակ երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, որոնք օթևանում են Երևանի թիվ 1 Երեխաների խնամքի ու պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցում և այցելում Երեխաների սոցիալական խնամքի կենտրոնում

Շահառուների նկարագրությունը. Ընդհանուր առմամբ 155 դպրոցահասակ երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, որոնք ապրում են Երևանի թիվ 1 Երեխաների խնամքի ու պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցում (80 երեխա) և ՀՕՖ-ի Երեխաների խնամքի կենտրոնում ժամանակավորապես ապրող երեխաները (75 երեխա)

Շահառուների նկարագրություն. 850 երեխա ՀՀ մարզերի կարիքավոր ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 174 երեխա Երևանի, Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզի կարիքավոր ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 3,729 երեխա և երիտասարդ ՀՀ  մարզերի խոցելի ընտանիքներից և մանկատներից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 200 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 5 հեռավոր գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. Շիրակի, Արարատի, Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերի ռիսկային գոտում գտնվող 50 գյուղի 2,800 տնտեսություն (700 տնտեսություն յուրաքանչյուր մարզում)

Շահառուների նկարագրությունը. դպրոցահասակ երեխաներ անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. 120 դպրոցահասակ երեխա անապահով ընտանիքներից Երևանի թիվ 10 գիշերօթիկ  դպրոցից և մոտ 180 երեխա Երևանի թիվ 3 գիշերօթիկ  դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը.  70 դպրոցահասակ երեխա անապահով ընտանիքներից Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ թիվ 1 դպրոցից և մոտ 80 երեխա Երևանի թիվ 8 հատուկ դպրոցից

Շահառուների նկարագրությունը. Հայաստանի տարածքում ռիսկային խմբի մոտ 5,500 երեխա և նրանց ընտանիքները, օրական 15 զանգ, կստանան հեռախոսային խորհրդատվություն: Մինչև 1,000 երեխա օգնություն կստանա Երեխաների աջակցության կենտրոնի թիմի կողմից:

Շահառուների նկարագրությունը. Մոտ 150 երեխա անապահով ընտանիքներից, որոնք ներկայումս ապրում են երեխաների խնամքի ու պաշտպանության հատուկ դպրոցում

Շահառուների նկարագրությունը. Փառատոնի մասնակիցներն ու երաժիշտները` նվազագույնը 19000 մարդ

Շահառուների նկարագրությունը. 565 գիշերօթիկ դպրոցի երեխա և 7 հաշմանդամ կին

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան 950 երեխա Լոռու, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Արմավիրի մարզերի հեռավոր գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. Տարեկան մոտ 2000 պարի սիրահարներ և 50 հոգի անսամբլի աշխատակազմից

Շահառուների նկարագրությունը. 5,000 երեխա և երիտասարդ