Համայնքային համախմբման նախաձեռնությունների ծրագիր - 1 Գորիս

Շահառուների նկարագրությունը. 15 գյուղական համայնք Գորիսի շրջանում

Իրականացման վայրը. Գորիս (Սյունիք)

Նպատակը. Տևական լուծումներ գտնել համայնքներում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին` ներքին ու արտաքին մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսների համախմբման միջոցով

Խնդիրները.

  1. Անցկացնել  դասընթացներ` զարգացնելու համայնքների ունակությունները:
  2. Ստեղծել համապարփակ կառույց` հեշտացնելու ակտիվ խմբերի շարունակական գործունեությունը և ընդհանուր զարգացումը: 
  3. Օժանդակել համայնքային ռեսուրսների համախմբումը, ուղղորդել համայնքահեն խնդիրները և համայնքային բնակչության քաղաքացիական նախաձեռնությունները` համայնքային դրամաշնորհային նվիրաբերումների միջոցով:
  4. Համայնքների միջև հեշտացնել համագործակցության ցանցը համայնքային մակարդակով:
Ծրագրի տեսակը ՋՀՀ կողմից մշակված, ուղիղ կատարում
Սկիզբը01/06/2006
Ավարտը 30/10/2007
Համակարգող/պատասխանատուԳևորգ Աբոյան
Գործընկեր կազմակերպությունԳորիսի երիտասարդական միություն
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմից 0
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմից ԱՄՆ դոլար: 85766
Շահառուների թիվը 14,000