Համայնքային համախմբման նախաձեռնությունների ծրագիր-2 -Լոռու մարզ

Շահառուների նկարագրությունը. Լոռու մարզի 14 գյուղական համայնքներ

Իրականացման վայրը. Գուգարք, Թումանյան, Սպիտակ (Լոռի)

Նպատակը. Տևական լուծումներ գտնել համայնքներում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին` ներքին ու արտաքին մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսների համախմբման միջոցով

Խնդիրները.

1.Հեշտացնել համայնքային համախմբումը և օգնել տևական լուծումներ գտնել համայնքահեն խնդիրներին` ունակությունների զարգացման և գործնական դասընթացների միջոցով:
2.Հաստատել համապարփակ կառույց ` Համայնքային ակտիվ խմբերի շարունակական գործունեությունները, ուժեղացումը և համընդհանուր զարգացումը հեշտացնելու համար:
3.Օժանղակել համայնքային ռեսուրսների համախմբումը, ուղորդել համայնքահեն խնդիրները և համայնքային բնակչության քաղաքացիական նախաձեռնությունները` համայնքային դրամաշնորհային նվիրաբերումների միջոցով:
4.Համայնքների միջև հեշտացնել համագործակցության ցանցը համայնքային մակարդակով: 

Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը01/04/2008
Ավարտը31/12/2008
Համակարգող/պատասխանատուԳևորգ Աբոյան
ԻրականացնողՆոր ուղիներ ՀԿ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ -  ԱՄՆ դոլար -
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 32,102,000  ԱՄՆ դոլար 105,252
Շահառուների թիվը14000