Կաթնամթերքի արտադրություն Արեգնադեմում

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Արեգնադեմ գյուղատնտեսական կոոպերատիվի 24 անդամ, իսկ անուղղակի շահառուներն են Արեգնադեմ գյուղի 488 բնակիչ

Ծրագրի իրականացման վայրը. գյուղ Արեգնադեմ, Շիրակի մարզ 

Ծրագրի նպատակը. նվազեցնել աղքատության մակարդակը Շիրակի մարզում` նպաստելով համայնքի բնակչության տնտեսական զարգացմանը և համայնքում կանանց դերի ուժեղացմանը 

Ծրագրի խնդիրները. ստեղծել ենթակառուցվածքային պայմաններ Արեգնադեմ համայնքի բնակչության նոր և երկարաժամկետ աշխատատեղերի և եկամտի աղբյուրների համար` շեշտը դնելով կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում կանանց դերի վրա 

Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը15 սեպտեմբերի 2014
Ավարտը31 հոկտեմբերի 2014
Համակարգող/պատասխանատուԳևորգ Աբոյան
ԻրականացնողԿանաչ արահետ ՀԿ 
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ 9,617,000 ԱՄՆ դոլար 23,746
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 2,000,000 ԱՄՆ դոլար 4,938
Շահառուների թիվը1,300