Սոցիալական պատասխանատվության դրամաշնորհներ 2018

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Ավան համայնքի բնակիչները /մոտ 350 տնտեսություն/ և Լուկաշին համայնքի 450-500 երեխա

Ծրագրի իրականացման վայրերը. գյուղ Ավան /Արագածոտնի մարզ/, գյուղ Լուկաշին /Արմավիրի մարզ/ 
 
Ծրագրի նպատակը. Ավան համայնքի ջրամատակարարման և կառավարման համակարգերի բարելավում, ինչպես նաև Լուկաշին համայնքի մանուկների և դեռահասների մոտ հենաշարժողական և հաղորդակցական հմտությունների զարգացում  
 
Ծրագրի տեսակը Ինքնակամ ներկայացված
Սկիզբը15 հուլիսի 2018
Ավարտը30 հոկտեմբերի 2018
Համակարգող / պատասխանատուԳևորգ Աբոյան
ԻրականացնողԱվան գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, Լուկաշին գյուղատնտեսական կոոպերատիվ
Դրամաշնորհ ՋՀՀ կողմից

ՀՀ դրամ 2,500,000 ԱՄՆ դոլար 5,155/Ավան/

ՀՀ դրամ 1,000,000 ԱՄՆ դոլար 2,062 /Լուկաշին/

Գործընկեր կազմակերպությունՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ ՈՒՎԿ
Շահառուների թիվը850