Ջինիշյան խաղահրապարակի վերանորոգում

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Հայորդաց տան 600 երեխա

Ծրագրի իրականացման վայրը. ք. Երևան, 7-րդ մասիվ թաղամաս, Հայորդաց տուն 

Ծրագրի նպատակը. բարելավել Հայորդաց տան երեխաների հանգստի պայմանները  

Ծրագրի տեսակըԻնքնակամ ներկայացված
Սկիզբը1 հուլիսի 2017
Ավարտը30 սեպտեմբերի 2017
Համակարգող / պատասխանատուԳևորգ Աբոյան
ԻրականացնողՋՀՀ և Հայ առաքելական եկեղեցու Քրիստոնեական կրթության կենտրոն /ՔԿԿ/
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմից

ՀՀ դրամ 3,021,000 ԱՄՆ դոլար 6,229

Ֆինանսավորում ՔԿԿ-ի կողմիցԲնաիրային
Շահառուների թիվը 1,720