Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի շրջանակներում գյուղական համայնքներին տրամադրվող համաֆինանսավորմամբ դրամաշնորհներ

Շահառուների նկարագրությունը. մոտավորապես 7,000 բնակիչ ունեցող 11 գյուղական համայնք

Ծրագրի իրականացման վայր. Լոռվա, Սյունիքի և Տավուշի մարզեր

Ծրագրի նպատակը. տեղական և ազգային մակարդակով բարձրացնել ինֆորմացված և արդյունավետ քաղաքացիական ակտիվության մակարդակը` մասնակցային, ապակենտրոնացված, էֆֆեկտիվ և պատասխանատու տեղական կառավարման հետ միասին, որն օժանդակում է ժողովրդավարական գործընթացներին

Ծրագրի խնդիրները.

  1. Տեղական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության համագործակցություն` խթանելով մասնակցային համայնքային ռազմավարական պլանավորում ուղղված համայնքային զարգացմանը և բարելավված տեղական ժողովրդավարությանը, 
  2. Քաջալերել քաղաքացիական մասնակցությունը, շահերի պաշտպանությունը և քաղաքացիական ակտիվությունը,
  3. Ապակենտրոնացվածության և տեղական ֆինանսական ինքնավարության ֆասիլիտացիա
Ծրագրի տեսակըՀամագործակցություն
Սկիզբը1 դեկտեմբերի 2011
Ավարտը30 դեկտեմբերի 2012
Համակարգող/պատասխանատուԳևորգ Աբոյան
Գործընկեր կազմակերպությունՔաունթերփարթ ինթերնեշնլ
Ֆինանսավորում Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի կողմիցՀՀ դրամ 39,500,000  ԱՄՆ դոլար 108,219
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 13,760,000  ԱՄՆ դոլար 37,699
ԻրականացնողՀամայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինները և համայնքային ակտիվ խմբերը
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցԲնաիրային ներդրում
Շահառուների թիվը7,000