Երբ գալիս է սեպտեմբերը - 2006

Շահառուների նկարագրությունը. դպրոցահասակ երեխաներ 3 և ավելի երեխաներ ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Իրականացման վայրը. Ամասիա (Շիրակ), Աշոցք (Շիրակ), Ախուրյան (Շիրակ) 

Նպատակը. Նպաստել 4 և ավել երեխա ունեցող ընտանքիների երեխաների կանոնավոր դպրոց հաճախելուն և պատշաճ կրթություն ստանալուն` ապահովելով դպրոցական պայուսակներով, գրենական պիտույքներով և այլ դպրոցական պարագաներով և ժամանակավորապես բարելավելով այս ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական պայմանները

Խնդիրները.

  • Մինչև 2006 թվականի հուլիսի վերջ Շիրակի մարզի Ամասիա, Աշոցք և Ախուրյան շրջանների 3 և ավելի դպրոցահասակ երեխա ունեցող ընտանիքների 493 դպրոցահասակ երեխայի ապահովել դպրոցական պայուսակներով, գրենական պիտույքներով  և այլ դպրոցական պարագաներով:
  • Ժամանակավորապես բարելավել մոտավորապես 139 ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանները` երեխաների դպրոց հաճախելու ծախսերը նվազեցնելով:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը01/06/2006
Ավարտը31/07/2006
Համակարգող/պատասխանատուԱլինա Հովհաննիսյան
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցԱՄՆ դոլար 7,000
Շահառուների թիվը49