Գիշերային հագուստի արտադրություն և բաշխում

Իրականացման վայրը. Ստեփանավան (Լոռի)

Նպատակը. Նպաստել գիշերօթիկ դպրոցների երեխաների կենսական պայմանների բարելավմանը

Խնդիրները.

  1. Գիշերօթիկ դպրոցներից հոսպիտալացված 563 երեխայի ժամանակավորապես բարելավված կենսական/հիգիենիկ պայմաններ` տաք գիշերային հագուստների տրամադրմամբ մինչև 2007թվականի նոյեմբեր:
  2. Ստեփանավան քաղաքից 7 հաշմանդամ կանանց ժամանակավորապես բարելավված սոցիալ-տնտեսական պայմաններ` 2 ամսով ժամանակավոր եկամտի աղբյուրի տրամադրմամբ /2007թ. հունիս-օգոստոս/:
  3. Աջակցել տեղական «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ին` հնարավորություն ընձեռելով օգտագործել գոյություն ունեցող սարքավորումները և հմտությունները, ներկայացնել իրենց արտադրանքը Հայաստանի հանրությանը և նախաձեռնել եկամտաբեր գործունեություններ`ծրագրի շարունակության համար, որն ուղղված է Ստեփանավանի հաշմանդամ երեխաների զարգացմանը և ներգրավմանը:
Ծրագիր Օգնություն և հոգևոր վերելք
Սկիզբը 07/01/2007
Ավարտը 11/01/2007
Համակարգող/պատասխանատու Ալինա Հովհաննիսյան
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմից ՀՀ դրամ 2,776,350  ԱՄՆ դոլար 7,777
Շահառուների թիվը 572