Ստեղծագործական արտահայտման դասընթացներ-2009

Շահառուների նկարագրությունը. Ընդհանուր առմամբ 155 դպրոցահասակ երեխա սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, որոնք ապրում են Երևանի թիվ 1 Երեխաների խնամքի ու պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցում (80 երեխա) և ՀՕՖ-ի Երեխաների խնամքի կենտրոնում ժամանակավորապես ապրող երեխաները (75 երեխա)

Ծրագրի իրականացման վայրը. Երևան

Ծրագրի նպատակը.  Բարելավել հատուկ/գիշերօթիկ դպրոցներից/կենտրոններից անապահով ընտանիքների երեխաների սոցիալ-հոգեբանական կարգավիճակը` ապահովելով նրանց ինտեգրացումը հասարակություն:

Խնդիրները.

  • Զարգացնել երեխաների ունակություններն ու հաղորդակցման կարողությունները շաբաթական կտրվածքով դասընթացների անցկացման միջոցով` ապահովելով նրանց ինտեգրացումը հասարակություն:
  • Շահառու երեխաների մշակութային ակտիվ կյանքի և ստեղծագործական հանգստի կազմակերպում` ներկայացումների պատրաստման և բեմադրման, մշակութային հաստատությունների այցելության և հեղինակավոր դերասանների հետ հանդիպման միջոցով:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը15/03/2009
Ավարտը15/08/2009
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրրիկյան
ԻրականացնողԱպագան քոնն է ՀԿ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ -  ԱՄՆ դոլար -
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 4,495,000 ԱՄՆ դոլար 14,737
Շահառուների թիվը155