Ստեղծագործական արտահայտման դասընթացներ - 2008

Շահառուների նկարագրությունը. Մոտ 150 երեխա անապահով ընտանիքներից, որոնք ներկայումս ապրում են երեխաների խնամքի ու պաշտպանության հատուկ դպրոցում

Իրականացման վայրը. Երևան

Նպատակը. բարելավել Երևանի հատուկ գիշերօթիկ դպրոցների անապահով ընտանիքների երեխաների սոցիալ-հոգեբանական կարգավիճակը

Խնդիրները.

  • ԵՊԿ-ի երեխաների ստեղծագործական արտահայտման, անհատական կարողությունների և հաղորդակցական հմտությունների խթանում` հետևյալ դասընթացների կազմակերպման միջոցով` թատերական խաղեր, երաժշտական ստեղծագործություններ, հմուտ ձեռքեր, հոգեբանական քննարկումներ, խոսքի զարգացում, ֆիլմերի ուսուցանում և ինտելեկտուալ խաղեր:
  • ԵՊԿ-ում ապրող երեխաների մշակութային ակտիվ կյանքի և ստեղծագործական հանգստի կազմակերպում` ներկայացումների պատրաստման և բեմադրման, մշակութային հաստատությունների այցելության և հեղինակավոր դերասանների հետ հանդիպման միջոցով:
  • Հաշմանդամ երեխաների ինտելեկտուալ և սոցիալական զարգացման հայտնի մոդելի ներկայացումը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը և այլ գործակալությունների ու կազմակերպությունների:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը01/08/2007
Ավարտը31/12/2008
Համակարգող /պատասխանատուՌուբեն Կրրիկյան
ԻրականացնողԱպագան քոնն է ՀԿ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմից
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 4,007,450 ԱՄՆ դոլար 13,139
Շահառուների թիվը150