Լոռի

Շահառուների նկարագրությունը. Լոռու մարզի 15 գյուղական համայնք (մոտ 15,000 մարդ)

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան 200 երեխա Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերի հեռավոր գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան մոտ 200 երեխա Լոռու և Սյունիքի մարզի 5 հեռավոր գյուղերից

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 400 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երեք համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Շահառուների նկարագրությունը. 10-15 տարեկան 950 երեխա Լոռու, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Արմավիրի մարզերի հեռավոր գյուղերից

Շահառուների նկարագրություն. 20 ԳԱՖ անդամ ֆերմերային կազմակերպություն 683 անդամ գյուղացիներով Երևանից, Արմավիրից, Արարատից, Վայոց Ձորից, Արագածոտնից և Լոռիից

Շահառուների նկարագրությունը. 5,000 երեխա և երիտասարդ

Շահառուների նկարագրությունը. Լոռու մարզի 14 գյուղական համայնքներ

Pages