Առողջապահական կրթության շարունակում 2006

Շահառուների նկարագրությունը. 30 համայնքային բժիշկ և Հայաստանի շահառու մարզերի բնակչություն

Իրականացման վայրը. ՀՀ բոլոր մարզեր

Նպատակը. բարելավել առողջապահության որակը Հայաստանի բնակչության համար

Խնդիրները.

  1. Բարձրացնել համայնքային բժիշկների կողմից մատուցվող ծառությունների որակը` հիվանդանոցային հմտությունների, անգլերեն լեզվի տիրապետմանն, համակարգչային և ինտերնետային հմտությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացների միջոցով, ինչպես նաև բժշկական գրադարանում առկա նյութերի օգտագործմամբ:

  2. Ուժեղացնել տեղեկատվության փոխանակման ցանցը ծրագրում ընդգրկված բժիշկների և նրանց դասընթացավարների միջև:

Ծրագրի տեսակը Ինքնակամ ներկայացված
Սկիզբը10/01/2006
Ավարտը30/09/2007
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
ԻրականացնողՀայ Օգնության Ֆոնդ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ 9,201,552  ԱՄՆ դոլար 22,262
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 7,098,530  ԱՄՆ դոլար 17,174
Շահառուների թիվը30+Հայաստանի շահառու մարզերի բնակչություն