ՀՀ մարզերում վերականգնողական բուժման կայունության ապահովում

Շահառուների նկարագրությունը. 17 համայնքային բժիշկ Լոռու, Տավուշի և Վայոց ձորի մարզերից, 2500 հաշմանդամ երեխա

Իրականացման վայրը. Կոտայքի, Լոռու, Տավուշի, Արագածոտնի, Վայոց Ձորի, Արարատի, Սյունիքի մարզեր

Նպատակը. օգնել երեխաների մոտ հաշմանդամության վաղ բացահայտմանը և կանխարգելմանը

Խնդիրները.

1. Մինչև 2007 թվականի վերջ ՀՀ 6 մարզերում`Տավուշ, Վայոց Ձոր, Սյունիք, Արարատ, Արագածոտն և Կոտայք, զարգացնել համայնքային բժիշկների և բուժքույրերի հմտությունները և ստեղծել վերականգնողական խմբեր` երեխաների հաշմանդամության վաղ ախտորոշման և կանխարգելման համար:

2. Կապ հաստատել համայնքային վերականգնողական խմբի, Երևանի վերականգնողական կենտրոնի ու Բժշկական համալսարանի թիվ 3 հիվանդանոցի միջև մինչև 2008 թվականի վերջ:

3. Բարելավել Տավուշի մարզի Երեխայի զարգացման կենտրոնի առողջապահական ենթակառույցը` մինչև 2007 թվականի վերջ նորացնելով վերականգնողական սենյակները:

Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը 07/02/2007
Ավարտը31/05/2007
Համակարգող/պատասխանատու Զառա Ջանիբեկյան
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 8,906,968   ԱՄՆ դոլար 25,626
Շահառուների թիվը2,500