Հայաստանում մինչև 18 տարեկան երեխաների մոտ շաքարային դիաբետի վերահսկում և կառավարում

Շահառուների նկարագրությունը. 20 համայնքային բժիշկ, 600 շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխա և նրանց ընտանիքները

Իրականացման վայրը. ՀՀ բոլոր մարզեր

Նպատակը. բարելավել մինչև 18 տարեկան շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների կյանքի որակը Հայաստանում

Խնդիրները.

  1. Մինչև 2007 թվականի ավարտ առնվազն 50 %-ով բարելավել բուժծառայությունների որակը և վերահսկել ՀՀ շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաներին:
  2. Մինչև 2007 թվականի ավարտ բարձրացնել տեղեկացածության մակարդակը, շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաներին և նրանց ծնողներին զինել հիվանդության պատճառների և սրացումների վերաբերյալ համապատսխան գիտելիքներով և հմտություններով:
  3. Թեթևացնել շաքային դիաբետով հիվանդ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին սպառնացող ֆինանսական խնդիրները և դժվարությունները:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը08/01/2006
Ավարտը31/07/2007
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
Գործընկեր կազմակերպությունԹիվ 2 մանկական էնդոկրինոլոգիայի կենտրոն, «Շաքարախտով հիվանդ երեխաների Հայաստանյան ասոցիացիա» ՀԿ
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ - բնաիրային օժանդակություն ԱՄՆ դոլար - բնաիրային օժանդակություն
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ - Տես ՋՀՀ ֆինանսավորում  ԱՄՆ դոլար - Տես ՋՀՀ ֆինանսավորում
Համաֆինանսավորող -
Ֆինանսավորում համաֆինանսավորողի կողմիցՀՀ դրամ -  ԱՄՆ դոլար -
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 10,293,045  ԱՄՆ դոլար 24,578
Շահառուների թիվը600

Հաջողված պատմություն ծրագրի շրջանակներում...