Ակտիվ երիտասարդները հանուն փոփոխության 2019-2020

Շահառուների նկարագրությունը. Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են ծրագրում ներգրավված 120 ուսանող Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի 3 համալսարանից, առնվազն 90 ակտիվ շրջանավարտ, ընդամենը` 210 շահառու:

Ծրագրի իրականացման վայրը. Գեղարքունիքի մարզ (Գավառ), Շիրակի մարզ (Գյումրի) և Լոռվա մարզ (Վանաձոր)

Ծրագրի նպատակը.  խթանել Գյումրիի, Վանաձորի և Գավառի երիտասարդներին /համալսարանների շրջանավարտներին և ուսանողներին/ հայտնաբերել խնդիրներ շրջակա միջավայրի, մարդու իրավունքների խթանման ու պաշտպանության և տնտեսական կայունության ոլորտում` համագործացության և որոշումների կայացման գործընթացում պրոակտիվ մասնակցության միջոցով 

ա/ բացահայտել եւ գտնել / առաջարկել առկա խնդիրների լուծումներ, մասնավորապես հանրային քննարկումների միջոցով,
բ/ վերահսկել, հաշվետվություն ներկայացնել եւ հետեւել պետական ​​մարմինների քաղաքականության իրականացման գործընթացներին, որոնք ուղղված են նշված խնդիրների լուծմանը

շրջակա միջավայրի, մարդու իրավունքների խթանման և պաշտպանության և տնտեսական կայունության ոլորտներում, այլ շահագրգիռ կողմերի (պետական ​​գերատեսչությունների, հասարակական կազմակերպությունների, տեղական համայնքների) հետ համագործակցությամբ և որոշումների կայացման գործընթացում ակտիվ մասնակցությամբ
 
Ծրագրի խնդիրները.
  1. բարձրացնել ծրագրի իրականացման վայրերում տեղակայված համալսարանների մոտ 90 շրջանավարտի և 120 ուսանողի գիտելիքները և հմտությունները /մասնավորապես բանավեճային հմտությունները/ շրջակա միջավայրի, մարդու իրավունքների խթանման և պաշտպանության և տնտեսական կայունության ոլորտներում` նպատակ ունենալով վեր հանել առկա խնդիրները և նախաձեռնել համապատասխան քայլեր այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, 
  2. ծրագրի մասնակիցների, տեղական և միջազգային հկ-ների և այլ առնչվող կազմակերպությունների միջև ստեղծել կապի և համագործակցության առողջ մթնոլորտ` շրջակա միջավայրի, մարդու իրավունքների խթանման և պաշտպանության և տնտեսական կայունության ոլորտներում, 
  3. շրջանավարտների և ուսանողների շրջանում ստեղծել տեղեկատվական ցանց 
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը15 հոկտեմբերի 2019
Ավարտը15 հունիսի 2020
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրիկյան 
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցԱՄՆ դոլար 23,690 ՀՀ դրամ 11,489,650 
Շահառուների թիվը210