ՔԱՐԴ ՈՒՎԿ-ի տեղեկագիրը` ՋՀՀ կողմից ֆինանսավորվող "Միկրովարկային օժանդակություն Մեղրիի տարածաշրջանի ֆերմերներին և փոքր ու միջին ձեռնարկություններին ցածր տոկոսադրույքով վարկային ծրագրի" վերաբերյալ