Ջինիշյան տեղեկագիր գարուն 2016

2017 թվականի հոկտեմբերին ՋՀԾ-ն հրավիրում է ձեզ Հայաստան: Եկեք և ծանոթացեք հնագույն քրիստոնեական հայրենիքին, որը հայտնի է իր ուրույն մշակույթով և հավատքով: Սա ավելին է, քան շրջագայությունը: Վալելեք ջերմ հյուրընկալություն՝ այցելելով գյուղական համայնքներ, ծանոթանալով Հայաստանի պատմական գանձերին, ինչպես նաև մասնակցելով ՋՀԾ 50 ամյա հոբելյանին նվիրված տոնակատարություններին: