Հաշմանդամության կանխարգելում երեխաների մոտ և արտագնա կլինիկաներ Ղարաբաղում և Երևանում

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներն են թիրախված համայնքների 10,000 նորածին, 200 հաշմանդամ երեխա և 12 վերապատրաստված բժիշկ: Անուղղակի շահառուներն են թիրախված համայնքների  նորածին և հաշմանդամ երեխաներ

Իրականացման վայր.  ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Քաշաթաղի, Հադրութի շրջանների և ք. Երևանի 4 ծննդատուն

Ծրագրի նպատակը. ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Քաշաթաղի, Հադրութի շրջաններում և Երևանում նվազեցնել կոնքազդրային հոդի հաշմանդամությունը երեխաների շրջանում և բարելավել հաշմանդամ երեխաների կենսական պայմանները

 Խնդիրները.

  1. ԼՂՀ ԱՆ կողմից հաստատել ուլտրաձայնային բժիշկների վերապատրաստման/կրթական ծրագիր` կոնքազդրային հոդի հոդախախտի վերաբերյալ, 
  2. Մինչև 2013 թվականի ավարտ բարելավել թիրախված շրջաններից և քաղաքներից 12 բժշկի գիտելիքները և հմտությունները Զարգացող կոնքազդրային հոդի դիսպլազիա/հոդախախտ հիվանդության կանխարգելման բնագավառում (5 հոգի ԼՂՀ շրջաններից, 7 հոգի Երևանի ծննդատներից),
  3. Մինչև 2013 թվականի ավարտ բարելավել հաշմանդամ երեխաների կենսական պայմանները` կատարելով 2 արտագնա կլինիկա` ԼՂՀ 4 շրջանի հաշմանդամ երեխաներին զննելու նպատակով,
  4. Մինչև 2013 թվականի ավարտ տեխնիկապես բարելավել ԼՂՀ թիրախված շրջանների   4 ծննդատուն` տրամադրելով երեխաների ուլտրաձայնային զննման համար նախատեսված հատուկ սեղաններ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը15 ապրիլի 2013
Ավարտը31 օգոստոսի 2013
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ  3,883,000 ԱՄՆ դոլար 9,588
Շահառուների թիվը10,212