Օժանդակություն հաշմանդամներին Ղարաբաղում -փուլ 5

Շահառուների նկարագրությունը. Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հաշմանդամ դարձած 100 հիվանդ

Ծրագրի իրականացման վայրը. Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղ

Նպատակը. բարելավել ղարաբաղյան պատերազմի հաշմանդամների կյանքի որակը

Խնդիրները.

Բարելավել Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ հաշմանդամ դարձած 100 վետերանի առողջապահական պայմանների որակը` կատարելով շարունակական արտագնա այցեր և ապահովելով անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով և դեղերով

Ծրագրի տեսակըԴրամաշնորհ
Սկիզբը1 հուլիսի, 2011
Ավարտը30 հունիսի, 2012
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
ԻրականացնողԲարոնուհի Քոքսի վերականգնողական կենտրոն
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ -  ԱՄՆ դոլար -
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 4,411,000 ԱՄՆ դոլար 12,085
Շահառուների թիվը100