Օժանդակություն հաշմանդամներին Ղարաբաղում

Շահառուների նկարագրությունը. Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հաշմանդամ դարձած 170 հիվանդ

Վայրը. Լեռնային Ղարաբաղ

Նպատակը. բարելավել ղարաբաղյան պատերազմի հաշմանդամների կյանքի որակը

Խնդիրները. Ղարաբաղի 170 վետերանի առողջապահական պայմանների որակը բարելավել` կատարելով օգնության այցեր և ապահովելով անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով և դեղերով:

Ծրագրի տեսակը Դրամաշնորհ
Սկիզբը 10/01/2007
Ավարտը31/03/2008
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
ԻրականացնողԲարոնուհի Քոքսի վերականգնողական կենտրոն
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 5,180,250   ԱՄՆ դոլար 15,395
Շահառուների թիվը170