Առողջապահական կրթության շարունակում 2007-2008

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 48 գյուղական բժիշկ, անուղղակի շահառուներ`Հայաստանի մարզերի բնակչություն

Իրականացման վայրը. Երևան

Նպատակը. Նպաստել  ՀՀ մարզերում որակյալ բուժօգնության տրամադրմանը

Խնդիրները.

1. Վերապատրաստել ՀՀ մարզերի բժիշկների
2. Հնարավորություն տալ նրանց ծանոթանալու բժշկական վերջին տեխնոլոգիաներին
3. Զարգացնել նրանց համակարգչային գիտելիքները
4. Ստեղծել տեղեկատվության փոխանակման ցանց
5. Բուժսարքավորումներ տրամադրել մարզային հիվանդանոցներին
     

Ծրագրի տեսակըԻնքնակամ ներկայացված
Սկիզբը11/01/2007
Ավարտը31/10/2008
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
Իրականացնող Հայ Օգնության Ֆոնդ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմից  ՀՀ դրամ 10,440,620 ԱՄՆ դոլար 31,215
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմից ՀՀ դրամ 3,518,150   ԱՄՆ դոլար 10,519
Շահառուների թիվը48