Համայնքային բուժքույրերի ունակությունների բարձրացման և վերապատրաստման ծրագիր, փուլ IV

Շահառուների նկարագրությունը. համայնքային բուժքույրեր

Իրականացման վայրը. Երևան, Տավուշի ամբողջ մարզը

Նպատակը. բարելավել ՀՀ-ում առաջնային առողջության մատչելիությունը և որակյալ բուժծառայությունների մատուցումը  

Խնդիրները. Մինչև 2008թվականի ավարտ խթանել ԱԱՊԲԾ համայնքային բուժքույրերի վերապատրաստական դասընթացները` հրատարակելով ուսումնական ձեռնարկներ 410 համայնքային/գյուղական  բուժքույրի համար, ովքեր դեռևս չեն վերապատրաստվել և փոխհատուցելով Տավուշի մարզի 43 համայնքային  բուժքույրի տրանսպորտի և սննդի ծախսերը

Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը 14/04/2008
Ավարտը15/11/2008
Համակարգող/պատասխանատու Զառա Ջանիբեկյան
Գործընկեր կազմակերպությունԱՄՆ ԱԶԳ/ ԱԱՊԲԾ
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ 75,945,000   ԱՄՆ դոլար 249,000
ԻրականացնողՋՀՀ և ԱԱՊԲԾ
Ֆինանսավորում իրականացնողի կողմից ՀՀ դրամ -  ԱՄՆ դոլար -
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 84,225,150  ԱՄՆ դոլար 276,148
Շահառուների թիվը107