Ջինիշյան տեղեկագիր աշուն 2013

Օգնության աշխատանքի հետ զուգահեռ շարունակվում են զարգացմանն ուղղված  աշխատանքները:  Միկրովարկային հաջողված պատմություններից երևում է, թե ինչպես է ՋՀՀ-ն աջակցում ընտանիքներին և համայնքներին արձանագրել տևական փոփոխություն: Այս ծրագրերը հույս են ներշնչում և հիմք հանդիսանում ավելի լավ ապագայի համար: