Առաջին խմբի հաշմանդամների առողջապահական ծառայություններից օգտվելու իրավունքի իրազեկման բարձրացում

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 1-ին կարգի 100 հաշմանդամ, անուղղակի շահառուներ` Երևանում բնակվող 1-ին կարգի հաշմանդամներ 

Իրականացման վայր. Երևան

Նպատակը. խթանել առաջին խմբի հաշմանդամների առողջապահական ծառայություններից օգտվելու իրավունքի պաշտպանությունը` շահերի պաշտպանությանն ուղղված հետազոտության և տպագրության միջոցով

Խնդիրները.

  1. Մինչև 2010 թվականի ավարտ բացահայտել առաջին խմբի հաշմանդամների առողջապահական ծառայություններից օգտվելու իրավունքի պատշաճ գործառնության խոչընդոտները և արգելքները,
  2. Մինչև 2010 թվականի ավարտ բարձրացնել իրազեկվածությունը առաջին խմբի հաշմանդամների առողջապահական ծառայություններից օգտվելու իրավունքի վերաբերյալ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված/դրամաշնորհ Քաունթըփարթ Ինթընեշնլի կողմից
ՍկիզբըՄայիս 2010
ԱվարտըՀունիս 2010
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
Գործընկեր կազմակերպությունՔաունթըփարթ Ինթընեշնլ
Ֆինանսավորում Քաունթըփարթ Ինթընեշնլի կողմիցՀՀ դրամ 599,300  ԱՄՆ դոլար 1,642
ԻրականացնողՋՀՀ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 330,000 ԱՄՆ դոլար 904
Շահառուների թիվը100