Ջինիշյան տեղեկագիր 2016

Այցելեք Հայաստան Ջինիշյանի հետ և սերտորեն շփվեք մեր հայրենակիցների հետ: Ուղեւորություն դեպի այս գեղեցիկ, հնագույն քրիստոնեական հայրենիք՝ իր ուրույն մշակույթով և հավատքով: