Տնային առողջապահական խնամք ֆիզիկապես խոցելի անձանց համար փուլ II

Շահառուների նկարագրություն. Ուղղակի շահառուներ` 12 խնամող և մոտավորապես 35-40 ֆիզիկապես խոցելի անձ

Ծրագրի իրականացման վայրը. Երևան

Ծրագրի նպատակը.

  1. Բարելավել ֆիզիկապես խոցելի անձանց կենսական պայմանները, ովքեր ունեն կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ, որակյալ և արժանապատիվ տնային խնամքի կարիք` տրամադրելով նրանց վերապատրաստված խնամողներ,
  2. Բարձրացնել ՋՀՀ ունակությունները տեղական տնային խնամքի տրամադրման բնագավառում, մշակել տնային խնամքի կարիքներին համապատասխանող վստահելի և շարունակական ծրագիր, օրինականացնել խնամքի ծառայությունները:

Ծրագրի խնդիրները.

  1. 5-7 խնամողից կազմված նոր թիմ: Մասնագետներից կազմված մի թիմ /հոգեբան և թերապևտ/, որի անդամները հարցազրույց կանցկացնեն, կընտրեն, կվերապատրաստեն և կանոնավոր կերպով խորհրդատվություն կտրամադրեն խնամողներին:
  2. Թիմին նոր միացած խնամողների վերապատրաստում` հոգեբանի և թերապևտի միջոցով:
  3. Հին խնամողների գիտելիքի և հմտությունների թարմացում` կարճ դասընթաց/սեմինարի միջոցով:
  4. Պոտենցիալ հաճախորդների/հիվանդների հայտնաբերում` Երևանում գործող 2-4 բժշկական հաստատության միջոցով:
  5. Խնամողների և մասնագետների թիմի /հին և նոր/ գործունեության համակարգում:
  6. Խնամողներին տալ եկամուտ ստանալու հնարավորություն:
  7. Համագործակցություն հետաքրքրված հաստատությունների և նախարարությունների հետ, որոնք կարող են աջակցել Հայաստանում տնային առողջապահական խնամքի զարգացմանը:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը1 դեկտեմբերի 2011
Ավարտը1 դեկտեմբերի 2012
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 3,617,500 ԱՄՆ դոլար 9,911
Շահառուների թիվը52