Արդյունավետ հանրային պաշտպանություն

Շահառուների նկարագրությունը. Կոտայքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի բնակիչներ, որոնք հայտնվել են կասկածյալների և մեղադրյալների կարգավիճակում և զգում են հանրային պաշտպանների ծառայությունների կարիք

Իրականացման վայրը. ՀՀ Կոտայքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզեր

Նպատակը. բացահայտել հանրային պաշտպաններից հրաժարումների իրական պատճառները` ապահովելու անվճարունակ խավերի իրավունքների պաշտպանությունը

Խնդիրները.

  1. նպաստել անվճարունակ խավերին արդյունավետ իրավաբանական ծառայության մատուցմանը,
  2. բարձրացնել տեղեկացվածության մակարդակը մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող խորհրդատվության տրամադրման վերաբերյալ այն անձանց շրջանում, ովքեր կարիք ունեն նման խորհրդատվության,
  3. բացահայտել Հայաստանի Փաստաբանների պալատի կառույցում գործող Հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից մատուցվող ծառայություններից հրաժարումների արմատական և իրական պատճառները Կոտայքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերում:
Ծրագրի տեսակըԴրամաշնորհ
ՍկիզբըՀունիս 1, 2009
ԱվարտըՀունվար 30, 2010
Համակարգող/ՊատասխանատուՌուբեն Կրրիկյան
Գործընկեր կազմակերպությունՀամաշխարհային բանկ - Հայաստան, Քաունթըփարթ Ինթընեշնլ - Հայաստան
ԻրականացնողՀետաքննող լրագրողներ ՀԿ
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 3,500,000  ԱՄՆ դոլար 11,475