Համագործակցություն Ջինիշյան հիմնադրամի հետ

Հունիսի 1, 2006

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը համագործակցություն է հաստատել Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի հետ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեությանը խթանելու բնագավառում: Նախաձեռնությունը խթանելու է ոչ պետական և համայնքների զարգացմամբ զբաղվող կազմակերպություններին: Համագործակցությունը նպատակ ունի խթանել դեմոկրատական հաստատությունների ստեղծումը, համայնքների հզորացումը, հասարակական գործերին համայնքների մասնակցությունը և կրթական հաստատությունների հզորացման ու զարգացման միջոցով բարելավել կրթության որակը:

 

Հեղինակ: ՄԱԿ, N25 թողարկում/հունիս, 2006