Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր 2007-2008, փուլ III

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներ` 600 ուսանող, անուղղակի շահառուներ` երեք համալսարանի ուսանողներ, ուսանողական խորհրդի անդամներ և ադմինիստրացիա

Իրականացման վայրը. Գավառ (Գեղարքունիք) , Գյումրի (Շիրակ), Վանաձոր (Լոռի)

Նպատակը. Շեշտադրել և զարգացնել քաղաքացիական մասնակցությունը ՀՀ մարզերում` բուհերի ուսանողներին աջակցելով և խրախուսելով երկրի արդի և երկարատև տնտեսական, սոցիալական և քաղաքացիական զարգացման մեջ ունենալ ավելի ակտիվ, կարողունակ և տեղեկացված դեր:

Խնդիրները.

  1. Զարգացնել  Վանաձորի  համալսարանի ուսանողական խորհուրդների կազմակերպչական և տեխնիկական կարողությունները:
  2. Խրախուսել Գյումրու, Գավառի և Վանաձորի համալսարանների ուսանողներին ավելի ակտիվորեն և արդյունավետորեն մասնակցել իրենց համայնքի և երկրի հասարակական կյանքին:
  3. Աջակցել բուհերի ուսանողներին տեղական գյուղական համայնքներում քաղաքացիական հիմնախնդիրների ուսումնասիրման մեջ` ստեղծելով համապատասխան միջավայր` հետազոտման, համագործակցության և քաղաքացիական քայլերի համար:
  4. Ստեղծել հաղորդակցության և համագործակցության ցանց երեք համալսարանի ուսանողների միջև սոցիալական և քաղաքացիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված /Ուղղակի իրականացում
ՍկիզբըՍեպտեմբեր 1, 2007
ԱվարտըՍեպտեմբեր 1, 2008
Համակարգող/պատասխանատուՌուբեն Կրրիկյան
Գործընկեր կազմակերպություն1. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Շիրակի մարզ, 2. Գավառի պետական համալսարան, Գավառ, Գեղարքունիքի մարզ, 3. Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, Լոռվա մարզ
Ֆինանսավորում գործընկեր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ -
ԻրականացնողՋՀՀ/ ՀԵՆԿ
Ֆինանասավորում իրականացնողի կողմիցՀՀ դրամ-
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ  11,772,447
Շահառուների թիվը600