Հաշմանդամության կանխարգելում երեխաների մոտ և արտագնա կլինիկաներ ՀՀ-ում փուլ VI

Շահառուների նկարագրությունը. Ուղղակի շահառուներն են թիրախված համայնքների 4,000 նորածին, 200 հաշմանդամ երեխա և 9 վերապատրաստված բժիշկ: Անուղղակի շահառուներն են նորածինների և հաշմանդամ երեխաների ընտանիքները

Իրականացման վայրը. ք. Ալավերդի /Լոռու մարզ/, ք. Եղվարդ /Կոտայքի մարզ/, ք. Վեդի /Արարատի մարզ/, Վայք և Ջերմուկ քաղաքներ /Վայոց Ձորի մարզ/ և ք. Երևան

Ծրագրի նպատակը. ՀՀ Լոռու, Կոտայքի, Արարատի, Վայոց Ձորի մարզերում  և ք. Երևանում նվազեցնել կոնքազդրային հոդի հաշմանդամությունն երեխաների շրջանում և բարելավել հաշմանդամ երեխաների կենսական պայմանները

Խնդիրները.

  1. Մինչև 2016 թվականի ավարտ բարելավել 9 բժշկի գիտելիքները և հմտությունները Զարգացող կոնքազդրային հոդի դիսպլազիա/հոդախախտ հիվանդության կանխարգելման բնագավառում (թիրախված 6 համայնքից),
  2. Մինչև 2016 թվականի ավարտ բարելավել հաշմանդամ երեխաների կենսական պայմանները` կատարելով 5 արտագնա կլինիկա` ՀՀ 5 թիրախված մարզի հաշմանդամ երեխաներին զննելու նպատակով,
  3. Մինչև 2016 թվականի ավարտ տեխնիկապես բարելավել թիրախված համայքների 5 ծննդատուն` տրամադրելով երեխաների ուլտրաձայնային զննման համար նախատեսված հատուկ սեղաններ:
Ծրագրի տեսակըՋՀՀ կողմից մշակված
Սկիզբը1 մարտի 2016
Ավարտը30 հունիսի 2016
Համակարգող/պատասխանատուԶառա Ջանիբեկյան
Դոնոր կազմակերպությունԵրևանում Չեխիայի հանրապետության դեսպանություն
Ֆինանսավորում դոնոր կազմակերպության կողմիցՀՀ դրամ 3,836,000   ԱՄՆ դոլար 7,829
Ֆինանսավորում ՋՀՀ կողմիցՀՀ դրամ 5,393,000    ԱՄՆ դոլար 11,235
Շահառուների թիվը4,209