Վրաստան

Շահառուների նկարագրությունը. 200 երեխա Ախալքալաքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը.  8-16 տարեկան 100 երեխա

Շահառուների նկարագրությունը. նախադպրոցական տարիքի 30 երեխա

Pages