Ֆիզիկական թերապիստ (կինեզիոթերապիստ)

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ (ՋՀՀ)

ՊԱՇՏՈՆԸ

Ֆիզիկական թերապիստ (կինեզիոթերապիստ)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ

Ամբողջ դրույք

ՍԿՍԵԼՈՒ ՕՐԸ/ԺԱՄԱՆԱԿԸ

3 հոկտեմբերի 2022 

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երկարաժամկետ ( 3 ամիս փորձաշրջան)

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ

Ք. Սևան, Գեղարքունիքի մարզ, ՀՀ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը փնտրում է մոտիվացված և բծախնդիր թեկնածու, ով կբավարարի սահմանված պահանջները զբաղեցնելու Ֆիզիկական թերապիստ (կինեզիոթերապիստ) -ի պաշտոնը: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ա) գնահատում, կառավարում և կանխարգելում է 18-ից բարձր հիվանդի խոշոր/մեծ շարժողական ոլորտի խանգարումները.

բ) աշխատում է շարժողական ֆունկցիայի բարելավման ուղղությամբ, պատրաստելով հիվանդի մարմինը՝ ֆունկցիոնալ գործունեության տարբեր մեթոդների և վարժությունների միջոցով.

գ) սովորեցնում է հիվանդին քայլել օրթեզների, հենափայտերի, հենակների օգնությամբ, օգտագործում է համապատասխան օժանդակ ֆիզիկական միջոցներ` տաք, սառը, ուլտրաձայն և այլն.  

դ) յուրաքանչյուր հիվանդի համար մշակում է վերականգնողական ծրագիր, կատարում անհատական, իսկ անհրաժեշտության դեպքում խմբային թերապիա՝ կիրառելով օժանդակող միջոցներ, այլ մեթոդներ՝ օգնելով երեխային ձեռք բերել կամ վերականգնել կորցրած ֆիզիկական կարողությունները, նվազեցնում է խանգարված ֆունկցիայի ազդեցությունը երեխայի կենսագործունեության վրա.

ե) համագործակցում է հիվանդի խնամակալների հետ, անհրաժեշտության դեպքում խթանում է վերջիններիս մասնակցությունը թերապևտիկ միջոցառումներին,  զարգացնում է հիվանդի հետ տանը ճիշտ աշխատելու և հիվանդի զարգացման հապաղման փաստն ընդունելու ունակությունները.

զ) սերտորեն աշխատում է բազմամասնագիտական թիմի հետ, փոխանակում է իր մասնագիտական հմտությունները, քննարկում է յուրաքանչյուր հիվանդին անհրաժեշտ անհատական մոտեցումները, մյուս մասնագետներին տրամադրում է մասնագիտական խորհրդատվություն.

է) պատրաստակամ է զարգացնելու մասնագիտական կարողությունները՝ մասնակցելով մասնագիտական առաջընթացը խթանող հանդիպումներին, դասընթացներին:

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ/

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բարձրագույն կամ բուժքույրական կրթություն, մասնագիտացած կինեզիոթերապիայի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և անատոմիայի ոլորտներում։

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրականը/ռեզյումեն/CV-ին  հայերեն կամ անգլերեն տարբերակով ուղարկել [email protected] և [email protected]  էլեկտրոնային hասցեներին՝ subject տողում նշելով "Sevan Rehab Center". Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլ անցած թեկնածուները:

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

30 ապրիլի 2022

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը (ՋՀՀ) 1996 թվականից Հայաստանում գործող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Ներկայումս ՋՀՀ գործունեության ռազմավարական ուղղություններն են առողջապահությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, կրթությունը, համայնքային և տնտեսական զարգացումը : Ավելի մանրամասն տեղեկության համար այցելեք www.jinishian.org կայքէջ: